-Edhe kjo faqe është në korigjim e redaktim...

 

 

Brahim Ibish AVDYLI:

 

REKOMANDIME EVROPËS SË BASHKUAR

PËR BISEDIMET ME SHTETET E EVROPËS JUG-LINDORE:

 

 

KOSOVA NUK BASHKOHET ME SERBINË-

SERBIA KA QENË DHE ËSHTË OKUPATORE...

 

 

"Die wahre Geschichte der Menschheit geschrieben werden, nur, wenn es in der Schrift wird die Albaner zu beteiligen" (Historia e vërtetë e njerëzimit do të shkruhet kur në shkrim do të marrin pjesë shqiptarët).

 

Maximilian LAMBERTZ

 

"Die Herren, die nach Babylon, Persien und Indien marschiert sind, waren die Vorfahren der Albaner..." (Njerëzit që kanë marshuar në Babiloni, Persi dhe Indi kanë qenë paraardhësit e shqiptarëve...).

 

Wadham PEACOCK

 

 

Shqiponja dy krerëshe e Perandorisë Bizantine, dhënë nga Paleologët.

Shqiponja e parë me dy koka nga perandori iliro-romak Geti

 

 

_______________________________________