Promovimi i mirëfilltë për dramën time "VETËVRASJA E NJË POETI",

 

e organizuar nga Drejtoria e Kulturës, Rinisë, dhe Sporteve

dhe nga Shoqata e Intelektualëve "Jakova" në Gjakovë-

 

me datën 19 prill 2014, në Gjakovë/Kosovë:

 

 

Në këtë promovim, Shkelzen Rexha, Akademik nga Gjakova,

i ka bërë këto fotografi: 

 

 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

 

Tubimi tjetër, për promovimin e veprave të mia,

është mbajtur në Bibliotekën Pestalozzi-Hardau (PBZ), në Zürich (Zvicër),

kryesisht për poezinë time, 7 dhjetor 2013:

 

 

 

Në këtë promovim janë punuar këto fotografi: