Nga Tubimi i AdS dhe "Ditët e letërsisë" në Solothurn/SO, Zvicër

me 29.05.-30.05.2014, respektivisht, 29.05.-01.06.2014...