KËTË FAQE E KA PËRGADITUR SHKRIMTARI SHQIPTAR DHE PËRKTHYESI

 

FERDINAND LLAHOLLI,

 

NË GJERMANI: