Brahim AVDYLI:

 

DY FJALË PËR LEXUESIT

 

Në këtë përmbledhje të poezive të përkthyera nga disa përkthyes, kryesisht shqiptarë, mjaft mirë të kualifikuar, nuk mund të themi se janë përkthime të mira. Ato janë prova të para të përkthyesve pa ndihmën e lektorit të gjuhës gjermane, i cili, jo vetëm se duhet të njohë mirë gjuhën gjermane, por edhe natyrën e përgjithshme të poezisë. Poezia dhe lirika ime e kanë një gjuhë speciale dhe natyrë të veçantë të shkrimit.

Këto poezi dhe lirika nuk janë poezi të zgjedhura nga niveli i përgjithshëm i tyre, por nga lehtësia e përkthimit në gjuhën gjermane. Edhe ashtu ato janë të shkruara me një gjuhë letrare, me frazeologji dhe metafora apo figura të përgjithshme të gjuhës letrare shqipe.

Përkthyesit e kanë vështirë të japin natyrën e mirëfilltë të gjuhës së shkrimit. Ata nuk e dinë se si tingëllon dhe si kuptohet nga lexuesit gjermanë përkthimi i tyre.

Lektori i gjuhës gjermane duhet të lidhet me autorin dhe të njohë edhe natyrën e gjuhës letrare shqipe, që të japë më mirë ate që ka pretenduar ta thotë poetikisht autori.

Prandaj, le të me falin lexuesit, por kjo do të jetë prova e parë e përkthimit të poezive të mia.

Librin tim e kanë të botuar në dy gjuhë. Kurëdoherë do tu kthehen përkthimit të vërtetë të tyre.

 

AN DIE LESERIN, DEN LESER

 

Wir können bei dieser Gedichtsammlung, deren einzelne Gedichte von verschiedenen Übersetzern, hauptsächlich Albanern, mit guten Qualifika-tionen, übersetzt wurden, nicht von guten Übersetzungen sprechen. Es handelt sich um die ersten Versuche der Übersetzer, entstanden ohne Hilfe eines deutschen Lektors, der als solcher nicht nur die deutsche Sprache, sondern auch das Wesen der Dichtung allgemein gut kennen muss. Meiner Poesie und Lyrik sind eine besondere Sprache und Art des Ausdrucks eigen.

Die Auswahl der Gedichte und der Lyrik fand nicht nach einer Gesamtheit von Kriterien statt, sondern entsprechend der Leichtigkeit, mit der eine Übersetzung ins Deutsche möglich war. So oder so sind sie in einer literarischen Sprache, mit der Phraseologie und mit Metaphern oder allgemeinen Bildern der albanischen Literatur-sprache geschrieben.

Für Übersetzer ist es schwierig, den ursprüngli-chen Charakter des sprachlichen Ausdrucks wiederzugeben. Sie wissen nicht, wie ihre Übersetzung in den Ohren einer deutschsprachi-gen Leserin klingt, wie sie von einem deutsch-sprachigen Leser aufgefasst wird.

Der deutschsprachige Lektor muss sich mit dem Autor in Verbindung setzen und auch das Universum der albanischen Literatursprache kennen, um den poetischen Anspruch des Autors gut wiederzugeben.

Deshalb bitte ich die Leser um Entschuldigung, handelt es sich hier doch um den ersten Versuch einer Übersetzung meiner Gedichte. Mein Buch ist eine zweisprachige Ausgabe. Irgendwann einmal werden meine Gedichte zu ihrer richtigen Übersetzung finden. 

 

 

 

 

Nga përmbledhja e parë e poezive:

„Në hijen e Alpeve“,

Rilindja, Prishtinë 1983.

 

Aus dem ersten Gedichtband:

„Im Schatten der Alpen“[1],

Rilindja, Prishtinë 1983.

 

 

 

 [1]  Meqë libri qarkulloi shumë shpejtë nëpër duart e lexuesve dhe nëpër librari u gjetën shumë pak, pushteti serb nuk arriti t`a ndalojë këtë libër, por i ndali botimet e veprave të tjera.

 

     Da das Buch sehr schnell in den Händen der Leserschaft zirkulierte und sich nur wenig in Buchhandlungen fand, gelang es den serbischen Machthabern nicht, dieses Buch zu verbieten, stattdessen verboten sie die Herausgabe anderer Werke.

 

 

OPINGAVE TË MIA[1]

 

 

Poetët e mëdhenj do të qeshin

me këto vargje për ju

 

do të neveriten nga era e djersës

dhe era e baltës.

 

S’ka gjë,

ata kanë tema të mëdha-

fjalori i tyre s’na përmban,

 

le të na pranojë kjo tokë

ku hapin e lëshojmë pa drojë

me estetikën tonë kryeneçe-

 

poetët

le të kërkojnë nëpër libra

fjalë të mëdha!

 

 

 

Meinen Opanken[2]

 

 

(Übersetzt aus der albanischen Sprache

von Arber Çeliku (Mazedonien)

 

 

Die großen Dichter werden Lachen

Über diese Verse für Euch

 

Sie werden sich Ekeln

Vor dem Gestank des Schweißes

Und des Schlammes.

 

Aber egal,

Sie erörtern große Themen –

Ihr Wortschatz ist uns fremd,

 

Möge uns diese Erde aufnehmen,

Auf die wir ohne Zögern treten,

Mit eigensinniger Ästhetik-

 

Dichter

Sollen in den Büchern

Nach großen Worten suchen!

 

 

 

TORZO E SHPIRTIT TIM

 

 

 

A mund të komunikoni gjë me njerëzit

unë dhe koha ju gjymtojmë nga pak-

pjesët e copëtuara veç unë ua njoh.

 

Sa mëkat

ju lindi dhe ju rris të gjymta

për ta bartur tërë jetën

brengën e fjalës së pathënë

peshën e fajit që më përvëlon.

 

Kështu siç ju shoh

vetëm mua më lëndoni në shpirt

pse s’ua fala bukurinë-

e vërteta është e hidhur si vetë ju!

 

Lindja juaj lindje e vështirë

vargje të mia-

torzo e shpirtit tim!

 

 

 

Der Torso meiner Seele

 

 

 

Könnt Ihr denn mit den Menschen kommunizieren

Ich und die Zeit verkrüppeln Euch

Nur ich kenne Eure zerstückelten Glieder

 

Was für eine Sünde

Ich gebäre und ziehe Euch krüppelig auf

Um das ganze Leben

Den Schmerz des Ungesagten

Das Schuldbewusstsein

Im Inneren zu tragen

 

So wie ich Euch sehe

Verletzt Ihr nur mich in der Seele

Warum hatte ich Euch keine Schönheit verschenkt-

Die Wahrheit ist bitter genauso wie Ihr!

 

Ihre Geburt – schwere Geburt

Meine Verse –

Der Torso meiner Seele

 

 

 

YLLI PIKONTE GJAK

 

 

 

E kam hapur kopertinën

e historisë në muzeume-

 

në bebëza dyshimi

rrënjët m’i ka mbjellë

 

dikush në daulle

hidhte vallen e çoroditur

 

në sofrën e shekujve

zogut

helm i përgaditej!

 

Qiellit me re të trembura

ylli pikonte gjak

 

 

 

Der Stern hat geblutet

 

 

 

Ich habe den Umschlag der Geschichte

In den Museen geöffnet

 

Der Zweifel hat sich

In meiner Pupille verankert

 

Irgendeiner tanzte

Taktlos mit Trommelbegleitung

 

Auf dem runden Jahrhundertentisch

Wurde dem Vogel

Gift vorbereitet!

 

Ängstlich waren am Himmel die Wolken

Der Stern hat geblutet

 

 

 

E VETEN

E MADHËRON ME FJALË

 

 

 

Kur shqetësimi i detit

përplasej idhshëm brigjeve të kohës

dikush mbillte farën e dështimit

 

deti përkundte

valët e mllefit

 

stuhitë pillnin diçka të re në kohë

stërkalat kaltërorin qiellin…

 

Kush i vodhi pra

pranverat e mia-

 

djalli në mes të njerëzve

maskën e ëngullit mbanë në fytyrë,

 

morden e shkep me lule

e veten e madhëron me fjalë!

 

 

 

Und sich selbst würdigt er mit Worten

 

 

 

Als die Beunruhigung des Meeres

heftig gegen die Küsten der Zeit prallte,

säte jemand den Samen des Versagens

 

Das Meer wog

Die Wellen des Zornes

 

Die Stürme gebaren etwas Neues in die Zeit

Die Bespritzungen machten den Himmel blau…

 

Wer hat denn

Meine Frühlinge gestohlen-

 

Unter den Menschen trägt der Teufel

Die Maske des Engels im Gesicht

 

Den Tod trennt er mit Blumen ab

Und sich selbst würdigt er mit Worten

 

 

 

BREGUT TË LIQENIT

 

 

 

Shëtis bregut të liqenit

më i quditshmi unë e vetmia,

dielli varet pas kodre

puhia fryen: vërdallë ma sjell

përfytyrimin e vendlindjes.

Qe një pëllumb në qiell

qe një korb-zi pas

qielli mbushet krrokamë përgjakjesh

një barkë e zbrazët lëkundet mbi valë!

…Në këtë shëtitje mbrëmjeje buzë liqenit

brigjet e ëndërres dhembja ime i rrah!

 

(Locarno, 1980)

 

 

 

Am Seeufer entlang

 

 

 

Ich spaziere am Seeufer entlang

Das seltsamste Paar, ich und die Einsamkeit,

Die Sonne hängt hinter dem Hügel

Ein leises Lüftchen weht und brachte mir

Die Erinnerung meiner Heimat

Am Himmel ein Taube

Und hinter ihr ein schwarzer Rabe

Der Himmel wird blutig

Ein Boot schwankt über die Wellen!

… Während dieses Spazierganges schlägt

Der Schmerz an die Ufer meines Traumes!

 

(Locarno, 1980)

 

 

 

KUR DUA TË FLAS,

MBETEM I PAGOJË

 

 

 

Sa herë i ndez qirinjtë në shpirt

filloj përvuajtëshmërisht të digjem

 

vjen shtërgatë e zezë atëbotë

e piramidat e së vërtetës m’i rrëzon.

 

Sa herë i zgjoj damarët e gjakut në këngë

e zjarre në zemër i ndez

për ata që ngrihen në hije

 

vjen fantazmë e mjerë

e më lidhet në dorë…

 

Dhe kur dua të flas

mbetem i pagojë.

 

 

 

Wenn ich sprechen will…

 

 

 

Jedes mal wenn ich die Kerzen in meiner Seele anzünde,

Fange ich leidend an zu brennen

 

Daraufhin kommt ein heftiger Sturm

Und er macht die Pyramiden der Wahrheit zunichte.

 

Jedes mal wenn das Blut aus den Adern perlt,

Fange ich an Wärme in der Seele zu fühlen

 

Daraufhin kommt der arme Geist

Der will nicht weg von mir…

 

Und wenn ich sprechen will,

Bleibe ich stumm.

 

 

 

ERDHA PËR FJALËN TËNDE

 

 

 

Erdha për fjalën tënde

tokë me plis të bardhë,

 

sa mall kam ndier për pllugun

hullive të dhembjes

 

po ngjitem shkallëve të gjakut

me historinë e fjalës së kuqe-

baladën e dashurisë së zhuritur

 

për shkepëtimin e rrezes në ballë

shpalosjen e bardhësive në bebëza

 

për fluturimin e papenguar të zogut

sofrën plot këngë: “bukë, kripë e zemër”…

 

Erdha për fjalën tënde

tokë me plis të bardhë !

 

(Morinë, 1982)

 

 

 

Deines Wortes wegen

bin ich gekommen

 

 

 

Deines Wortes wegen bin ich gekommen

Land mit der weißen Filzkappe*),

 

wie sehr habe ich mich nach dem Pflug

in den Furchen des Schmerzes gesehnt

 

Ich steige die Treppen des Blutes

Mit der Geschichte des roten Wortes –

Die Ballade der verbrühenden Liebe

 

Des Strahlens auf der Stirn wegen

Der Entfaltung des Weißes um die Pupille wegen

 

Des ungehinderten Fliegens des Vogels wegen,

Des Esstisches voll mit Lieder wegen: „Brot, Salz und Herz“…

 

Deines Wortes wegen bin ich gekommen

Land mit der weißen Filzkappe!

 

(Morinë, 1982)

 

 

 [1] Me këtë poezi programatike fillon botimi i poezive të fillimit të viteve ‘80. Ajo shpreh programin e poetit për ngjarjet e mëdha.

[2] Mit diesem programmatischen Gedicht beginnt die Veröffentlichung von Gedichten ab dem Anfang der Achtzigerjahre. Es bringt das Programm des Dichters zu den grossen Ereignissen zum Ausdruck.

*) Hier wurde das albanische Wort „plis i bardhë“ mit dem deutschen Wort „Filzkappe“ übersetzt, obwohl es kein adäquates Wort im Deutschen dafür gibt, da diese Art Kappe nur Albaner tragen und sie als albanisches Symbol gilt.

 

 

 

 

Nga përmbledhja e tretë e poezive:

“Kur zgjohet Dodona”,

Rilindja, Prishtinë 1992.

 

Aus dem dritten Gedichtband:

“Wenn Dodona [1] erwacht”,

Rilindja, Prishtinë 1992.

 

 

 

 [1] Emri i vjetër i Dodonës është përmendur. Në atë pjesë të Epirit (pra Pellagonien), që sot gjendet nën Greqinë, kanë banuar vetëm arbërit, do të thotë arbanen, siç i quajnë grekët avranitet, që janë e kanë qenë gjithmonë shqiptarët, ata që e kanë banuar Epirin.

 

Der alte Name von Dodona wurde erwähnt. In jenem Teil des Epirus (Pellagonien), der sich heute in Griechenland befindet, lebten nur "Arbër", das heisst Arbanen, die die Griechen Arvaniten nennen, und die seit je her Albaner sind und waren, diejenigen, die den Epirus bewohnten.

 

 

 

KUPË E HIDHUR

 

 

 

I dua njerëzit

dhe gjëra të bukura

te ta kërkoj

 

Ata flasin për të kaluarën

për ëndërrat e së ardhmes

 

Midis ekstremiteteve

e tashmja përvidhet e tallet me ne.

 

I zemëruar kthehem te ti, poezi

se gjëra të ëmbla

të të dhuroj s’ kam

 

Ato që i kisha t’i dhurova

përgjithmonë,

por mirë u bëftë-

 

Unë

qe po e ngre

deri në fund kupën tënde!

 

 

 

Ich trinke auf dein Wohl

 

 

 

Ich liebe Menschen

Und suche bei ihnen

Nach schönen Sachen

 

Sie sprechen von der Vergangenheit

Von den Träumen der Zukunft

 

Zwischen den Extremen

Stiehlt sich die Gegenwart fort und

Lacht uns aus

 

Wütend wende ich mich an dich, Poesie

Denn schöne Sachen

Habe ich dir nicht zu bieten

 

Alles was ich hatte,

Habe ich dir schon gegeben

Aber lass gut sein

 

Ich bin derjenige,

Der auf dein Wohl trinkt

 

 

 

PASQYRA MITIKE

 

 

 

Njeriu është pasqyrë

në të cilë shikohet

Jeta,

 

e jeta një pasqyrë

ku shikohet bota…

 

Imzot,

kur s’është pamja e bukur

kush i ka fajet?!

 

 

 

Der mySthische Spiegel

 

 

 

Der Mensch ist ein Spiegel,

In dem sich das Leben sieht

 

Und das Leben ist ein Spiegel,

In dem sich die Welt sieht…

 

Mein Herr,

Wer ist schuld daran,

Wenn das Aussehen nicht schön ist?

 

 

 

NJË LETËR E PAZAKONSHME[1]

 

 

 

I.

 

E shkruaj këtë letër

Në mënyrë të pazakonshme:

 

Në vend të fletës

faqet e zhubravitura të fatit

 

Në vend të lapsit

               kazma e lodhur

 

Në vend të shkronjave

               gufimet e gjakut

 

Në vend të shenjave

               barrierat e jetës!

 

II.

 

Dramën time të përditshme

s’ta dëshiroj biro,

 

Se ëndërrat që mbolla per ty

s’u rritën

 

Me dritare të mbylluara

në vazon e ditëve…!

 

(Ćrnomelj/Slowenien, 1986)

 

 

 

Ein ungewöhnlicher Brief[2]

 

 

 

I.

 

Diesen Brief schreibe ich

Auf eine ungewöhnliche Weise

 

Anstelle des Papierblattes

Die zerknitterten Seiten des Schicksals

 

Anstelle des Bleistiftes

Die ermüdete Hacke

 

Anstelle von Buchstaben

Die Spuren des Blutes

 

Anstelle von Zeichen

Die Sorgen des Lebens

 

 

 

II.

 

Mein alltägliches Drama wünsche ich

Dir nicht mein Sohn,

 

Weil die Träume, die ich für dich hatte,

Nicht in Erfüllung gingen,

 

Mit geschlossenen Fenstern

In der Vase des Tages…

 

(Ćrnomelj/Slowenien, 1986)

 

 

 

FËMIJËT E MI

 

 

 

1.

 

Portreti juaj

e rrah babin kudo nëpër botë-

 

sytë tuaj

me pritjen e stpepur

e hapësirat e uritura nën qepalla…

 

2.

 

Në çdo mendim

në çdo hap më lidhet

molisja fëmijërore e përcjelljeve

dhe lëmshi i qindra pyetjeve

të papërgjigje!

 

3.

 

Ore fëmijë!

Kur pat babi aq kohë

                t’u përgëdhelë

 

do të vijë dita

e do të më mbledhni cukla-cukla

nëpër rima nëpër shtigje-

 

dhëntë fati e të mbërrijmë

në ishullin e buzëqeshjeve tuaja!

 

 

 

Meine Kinder

 

 

 

1.

 

Ihr Porträt

Begleitet den Vater überallhin–

 

Ihre Augen

Mit zögerndem Abwarten

 Und den hungrigen Räumen unter den Augenlidern

 

2.

 

In jedem Gedanke

In jedem Schritt

Leide ich unter dem Abschiednehmen

Und dem Knäuel hunderter

Unbeantworteter Fragen!

 

3.

 

O - meine Kinder!

Vergesst bitte nicht,

Wie ich euch umarmt habe.

 

Es wird der Tag kommen,

Und Ihr werdet mich Teil um Teil

Aus den Reimen, in den Versen sammeln –

 

Möge das Schicksal es wollen damit

Ich genieße euer kindliches Lachen! 

 

 

 

ORA QË NUK MË DUHET

 

 

 

Uria ime

paska vënë orën në provë

nga dëshprimi

akrepat po i çmenden

 

E dhembja e paska lodhur

të ecë me kohën s’mundet

të pushojë nuk bën

 

Dita, e zezë dita

është e ndalur edhe ajo e dridhet…

 

Këtë orë

kush e blen pesë para, këtë orë!

 

 

 

Die Uhr,

die ich nicht mehr brauche

 

 

 

Mein Hunger

Hat die Uhr zur Probe gestellt

 

Aus Verzweiflung

Drehen die Uhrzeiger durch

 

Der Schmerz hat sie kaputt gemacht

Mit der Zeit zu gehen, sich auszuruhen

Ist unmöglich

 

Der Tag, ein schwarzer Tag

Ist auch stehen geblieben und zittert…

 

Diese Uhr

Wer kauft diese Fünfgroschenuhr!

 

 

 

PËRSËRI PËR NËNËN[3]

 

 

 -Triptik

 

 

Je mblakur nga Dhimbjet

Përtërirë nga Lindjet

 

Por kurrë s’të shterri Dashuria!

 

 

 

WIEDER FÜR MEINE MUTTER[4]

 

 

- Triptychon

 

 

Du bist älter geworden vom Schmerz

Geburten erneuerten sich

 

Aber nie hast du aufgehört zu lieben!

 

 

 [1] Kjo është poezia e dytë në ciklin "Kambanat e pikëllimit", e shkruar në të njëjtin vend, që për herë të parë nga shqiptarët krijues të ish-Jugosllavisë e nxjerrë emigrimin e bredshëm, për arësye sociale, ekonomike dhe politike. Cikli u cenzurua dhe vetëm dy poezi arritën që të botoheshim.

[2] Dies ist das zweite Gedicht im Zyklus “Die Glocken des Wehklangs", gleichen Orts geschrieben, in welchem, erstmals im künstlerischen Schaffen von Albanern des ehemaligen Jugoslawiens, die innere Emigration aus sozialen, wirtschaftlichen und politischen Gründen ein Thema ist. Der Zyklus wurde zensuriert und es konnten nur zwei Gedichte publiziert werden.

[3] Redaksia e hoqi titullin e vet dhe e bëri “Triptikun” titull, që nuk shkonte. Kështu u botua në librin "Zogu i këngës".

[4] Die Redaktion entfernte ihren eigenen Titel und setzte “Triptikun” (Triptychon), was nicht ging. So wurde es im Buch “Zogu i këngës” veröffentlicht.

 

 

 

 

Nga përmbledhja e katërt e poezisë:

„Pasqyrë e përgjakur“,

Marin Barleti, Tiranë 1994.

 

Aus dem vierten Gedichtband:

„Der blutende Spiegel“,

Marin Barleti, Tiranë 1994.

 

 

 

 

 

 

 

OPERACION POETIK

NË TRI BETEJA KRYESORE

 

 

 

(BETEJA E PARË)

 

Asnjë fitore më e madhe

se ta ruash barin rreth vetës!

 

(BETEJA E DYTË)

 

Të gjitha ia lë natyrës

dialektikës, ligjshmërisë-

 

pos veprimit!

 

(BETEJA E TRETË)

 

Lulja lules, dita ditës, çasti çastit

i përngjet

 

vetëm se i njëjti s`është!

 

 

 

Dichterische Operation

in drei Hauptschlachten

 

 

 

(DIE ERSTE SCHLACHT)

 

Es gibt keinen größeren Sieg

als den Rasen ringsherum zu verteidigen!

 

(DIE ZWEITE SCHLACHT)

 

Alles überlasse ich der Natur,

der Dialektik, der Gesetzmäßigkeit

 

außer der Handlung!

 

(DIE DRITTE SCHLACHT)

 

Die Blume ähnelt der Blume,

der Tag dem Tag,

der Augenblick dem Augenblick

 

Nur, es ist nicht das gleiche!

 

 

 

EKUACION

ME DY TË PANJOHURA

DHE KATËR VARGJE

 

 

Ç`personalitete të mëdha

ç`atdhetarë qenkan vallë ky soj

që çirren për mendimin e lirë

e hapësirat m`i vjedhin nëpër duar ?!...

 

 

Eine Gleichung

Mit zwei Unbekannten

Und vier Versen

 

 

Was für Persönlichkeiten

Was für Patrioten sind diese Art Menschen,

die nach der freien Meinung schreien

und mir die Räume stehlen?!...

 

 

 

DREKA IME FAMOZE

 

 

 

Marr një copë buke e një bratwurst[1]-

dreka ime famoze para Sant Antoninos:

 

një kafshore e një mendim,

një kafshore e një dhembje më shumë,

një dhembje e një det hapsire...!

 

Marr një copë buke e një bratwurst breg rrugës

rruga zgjatet gjer në Kosovë-

udhëtim i tmerrshëm kafshoresh

 

gjer te fëmijët e mi,

e unë kam dy milionë fëmijë

dy milionë thika në mushkëri,

 

ndaj bëhem vetë fëmijë para syve të botës

nga qepallat më rigon shi...

 

as ta përtyp as ta vjell dhembjen e pafund !!

 

 

 

Mein berühmtes Mittagessen

 

 

 

Ich nehme ein Brötchen und eine Bratwurst,

mein berühmtes Mittagessen vor St. Antonio

 

Ein Biss  und ein Gedanke,

ein  Biss und ein Schmerz mehr,

ein Schmerz und ein Meeresraum…!

 

Ich nehme ein Brötchen und eine Bratwurst an der Straßenecke

Die Straße dehnt sich bis nach Kosovo –

Eine scheußliche Bissreise

bis zu meinen Kindern,

und ich habe zwei Millionen Kinder,

zwei Millionen Messerstiche in der Brust,

 

deswegen werde ich selbst zum Kind vor den Augen

                                                                      der Welt,

von meinen Augenbrauen fängt es an zu regnen…

 

ich kann den unendlichen Schmerz weder kauen

                                                             noch spucken!!

 

 

 

DIFERENCIMI

I TË DIFERENCUARVE

NË KUPTIM PRAKTIK

 

 

 

E privuan nga e drejta për të folur

sepse ishte shqiptar,

e privuan nga e drejta për të punuar

sepse ishte shqiptar,

e privuan nga e drejta për të dalur në rrugë

sepse ishte shqiptar,

e privuan edhe nga e drejta

për të menduar me kokën e vet

për të materializuar ekzistencën, frymimin e vet

sepse ishte shqiptar,

prandaj, prandaj

e privuan edhe nga e drejta për të qenë

me duar të zgjidhura

sepse ishte shqiptar...

 

o burra,

e çka mbeti tjetër pos për të vdekur për Liri !

 

 

 

Die Differenzierung

der Differenzierten

im praktischen Sinne

 

 

 

Man entzog ihm das Recht zum Sprechen,

Weil er Albaner war.

Man entzog ihm das Recht zu arbeiten,

Weil er Albaner war.

Man entzog ihm das Recht, sich frei auf der Strasse zu bewegen,

Weil er Albaner war.

Man entzog ihm das Recht frei zu denken, das Recht sich frei zu entfalten,

Weil er Albaner war.

Deswegen, ja deswegen

Entzog man ihm auch das Recht in Freiheit zu leben,

Weil er Albaner war.

 

Ihr Männer,

was bleibt noch übrig außer für die Freiheit zu sterben!

 

 

 [1]  Ushqim i lirë dore.

 

 

 

UNË DHE SIZIFI

 

 

 

Unë dhe Sizifi

nga dy skajet e kohës

shekujt i masim

e pesha e dhembjes

si dënim i përjetshëm

na rëndon.

 

Më duket se ai

ka më shumë fat

meqë zbret në fund

të përsërisë lojën-

sa herë i rrokulliset guri

 

derisa unë-

këngëtar i shkretë,

marr e jap një jetë të tërë

dhe s`lëviz nga vendi

gurin e dhembjes!...

 

 

 

Ich und Sisyphus

 

 

 

(Übersetzt aus der albanischen Sprache

von Sarah Barbara Gretler, Schweiz)

 

 

Ich und Sisyphus

messen die Jahrhunderte

von beiden Enden der Zeit her

und des Schmerzes Gewicht

drückt uns nieder

wie eine lebenslange Strafe.

 

Es dünkt mich, dass er

mehr Glück hat

da er zum Schluss hinuntergeht

das Spiel zu wiederholen –

jedesmal wenn ihm der Stein hinunterrollt

 

währenddessen ich –

armer Sänger,

ein ganzes Leben lang mich abmüh‘

und des Schmerzes Stein

nicht von der Stelle rücke ! ...

 

 

 

LUGETËRIT E FJALËS

 

 

Sa herë flas

më thonë të hesht

 

sa herë hesht

nën dhunën e tyre

më yshtin të flas

 

vetëm po të lëviz

nofullat nga dëshprimi

ngërdhuzen tmerrshëm

 

matem t`i pështyj

më gërvishtin në fytyrë

dhe fshihen

 

përpiqem t`i harroj

kur dalin papritmas

plot egërsi...

 

O të mallkuar,

a do të kishte kuptim

ferri pa ju!

 

 

 

Geister des Wortes

 

 

(Übersetzt aus der albanischen Sprache

von Arber Çeliku, Mazedonien)

 

 

Sobald ich spreche

Sagen sie mir  Schweig

 

Sobald ich schweige,

Zwingen sie mich zu sprechen

 

Sobald ich meine Kiefer

aus Verzweiflung bewege

Laufen ihre Gesichter rot an

 

Versuche ich sie anzuspucken,

So kratzen sie mir ins Gesicht

Und verstecken sich

 

Versuche ich sie zu vergessen,

Tauchen sie voller Wut

Wieder auf…

 

Oh Ihr Verdammten,

Würde die Hölle doch ohne euch

Einen Sinn haben!

 

 

 

ORAKUJT E RREJSHËM

 

 

 

Ei,

edhe poetët ditkan të bëjnë lajka,

të përhapin mashtrime,

të mbështesin Çezarin

e të lavdërojnë tiranët-

në emër të luftës për Liri!

 

Edhe poetët ditkan të jenë

si të gjithë të tjerët,

të yshten me të holla,

me shpërblime ndërkombëtare,

e të bëhen zëdhënës

të një të çmenduri tiran

maje Froni,

 

t`i mbulojnë tragjeditë

me perdet magjike të fjalës,

t`i kurdisin dramat e dhimbshme

të shekujve-

kur blihen!!...

 

O burrani,

mos u besoni kurrë

orakujve të rrejshëm-

krijuesve oborrtarë!

 

 

 

Das Scheinorakel

 

 

(Übersetzt aus der albanischen Sprache

von Arber Çeliku, Mazedonien)

 

 

Tja,

auch die Dichter wissen zu schmeicheln,

Intrigen verbreiten

Cesar unterstützen

und die Tyrannen loben –

im Namen des Freiheitskrieges!

 

Auch die Dichter können

wie die anderen sein,

sich bestechen lassen und

international auszeichnen lassen

Sprecher eines  auf dem Thron

verrückten Tyrannen werden,

 

die Tragödien mit den Vorhängen

der magischen Wörter zudecken,

die schmerzhaften Dramen der Jahrhunderte

inszenieren –

wenn sie sich bestechen lassen!!...

 

O Männer,

Glaubet nie den Scheinorakeln –

den höfischen Dichtern!

 

 

 

MBIJETESA E VARGJEVE

 

 

 

Më të bukurat

humbën nëpër ndjekje-

bukurinë ua vodhën lubitë!

 

Më të zjarrtat

s’munda t’i mbaj-

zjarri i tyre përvëllonte kohërat!

 

Më të shtrenjat

si t’i nxjerr nuk pata-

bota qe mbushur plot kusarë!

 

Megjithate,

me ngjyrën e shpirtit

nëpër fletë gjurmët i lashë-

 

që të mos na shuhet Emri!...

 

 

 

Das Überleben der Verse

 

 

(Übersetzt aus der albanischen Sprache

von Arber Çeliku, Mazedonien)

 

 

Die Schönsten

verschwanden bei Verfolgungen –

Drachen raubten ihre Schönheit!

 

Die Feurigsten

Konnte ich nicht halten–

Ihr Feuer verbrühte die Zeiten! 

 

Die Teuersten

Wussten nie zu offenbaren

die Welt war voller Piraten!

 

Dennoch

mit der Tinte meiner  Seele

hinterließ ich  Spuren auf dem Blatt –

 

damit unser Name nicht erlischt...

 

 

 

MONODRAMË VETMIE

 

 

 

Shikoj pandarë sipërfaqen e shtrirë

deri atje- të malet e maleve-

 

nën mjegullën e hirtë të një dite vjeshtake

një botë e tërë zhgënjimesh trandet.

 

Nga bregu tjetër lodhshëm nisen zogjtë

mbi llamburitjet e vazhdueshme të liqenit,

sikur bartin me vete frymën time-

 

bregu i shpesës fare nuk shihet,

është vjeshtë, është fund, është dhembje...

 

Oh, ç’vekje e rëndë shtrihet mbi sipërfaqe

e tërë mosha në ngjyra vjeshte derdhet,

 

vetëm nëpër shigjetat e frymës sime

dhe ajri sikur pëlcet ashtu në heshtje

velin e trishtimit duke ua hedhur valëve!

 

Rorchach, tetor 1993

 

 

 

Monodrama der Einsamkeit

 

 

(Übersetzt aus der albanischen Sprache

von Arber Çeliku, Mazedonien)

 

 

Schaue ununterbrochen auf die ausgebreitete Fläche

bis hin zu den Gebirgsketten

 

unter dem grauen Nebel eines herbstlichen Tages

wirbelt eine Welt voller Enttäuschungen

 

Von der anderen Küstenseite brechen erschöpfte

                                                                Vögel auf

begleitet vom ununterbrochenen Rauschen des Sees,

als ob sie meine Seele mit sich trügen-

 

die Küste der Hoffnung ist nirgends zu sehen

es ist Herbst, ein Ende, ein Schmerz...

 

Oh, welcher Todesgeruch liegt in der Luft

und das ganze Alter wird ausgeschüttet in Herbstfarben

 

nur durch die Pfade meiner Seele,

zerreißt die Luft schweigend den Schleier

                                                     der Schwermut,

indem sie ihn gegen die Wellen schmettert!

 

Rorchach, October 1993.

 

 

 

GJURMËT E FJALËS

 

 

 

1. (Kontrolli)

 

Duke dëgjuar çka flas

duke dëgjuar çka flasin-

 

përditë shikohem në pasqyrë.

 

2. (Pasqyra)

 

Po të mos ishe ti-poezi,

çdo gjë do të shkëlqente

 

nga paturpësia!

 

3. (Kontrolli)

 

Përpëlitem,

copëtohem për njeriun

 

e njeri dorën s’ma zgjat!

 

4. (Ngushëllimi)

 

I vetmi ngushëllim

për zgalemin është

 

karvani që i shkon pas!

 

 

 

DIE SPUREN DES WORTES

 

 

(Übersetzt aus der albanischen Sprache

von Arber Çeliku, Mazedonien)

 

 

1. (Die Kontrolle)

 

Indem ich höre, was ich spreche

Indem ich höre, was man spricht –

 

Jeden Tag schaue ich mich im Spiegel an.

 

2. (Der Spiegel)

 

Wenn Du nicht wärst – Poesie

Alles würde glänzen

 

Aus Schamlosigkeit!

 

3. (Die Kontrolle)

 

Ich wälze mich hin und her,

ich mache alles Mögliche für den Menschen

 

und keiner reicht mir die Hand!

 

4. (die Tröstung)

 

Der einzige Trost

für die Seeschwalbe ist

 

die Schar, die ihr folgt.

 

 

 

NË ORËN 22 TË NATËS

 

 

 

Në orën 22 të natës

bishat e shetisin njeriun nëpër rrugë,

e nxjerrin nga banesa

për të shkundur dhjamin e foteleve

dhe morrat e një qytetërimi të zvetnuar.

 

Në orën 22 të natës

vetëm unë i bie prapa qytetit

me laps në dorë-

asnjeri nuk ma kthen përshëndetjen

pos qenëve që ngërdhuzën

drejt meje!...

 

Në orën 22 të natës

koha e zbulon fytyrën e fshehur të ditës,

unë i vetmi lëviz midis qenve

dhe mas njerëzoren e lidhur për litar.

 

Ec pak më shpejtë biro, se ra mesnata

dhe s’mbetet kohë për ëndërrën tënde

-më flasin shkurt

shtyllat e dritës,

 

derisa mendohem

si mund të gdhijë

shekulli i ri?!...

 

 

 

ZWEI UND ZWANZIG Uhr

in der Nacht

 

 

(Übersetzt aus der albanischen Sprache

von Arber Çeliku, Mazedonien)

 

 

Um 22 Uhr in der Nacht

begleiten die Bestien den Menschen auf der Straße,

ziehen ihn von zu Hause weg,

um das Fett der Lehnstühle

und die Läuse einer verdorbenen Zivilisation

                                                       auszuschütteln

Um 22 Uhr in der Nacht

durchquere nur ich die Stadt

mit einem Kugelschreiber in der Hand –

keiner grüßt mich zurück,

außer den Hunden, die mich anknurren!...

 

Um 22 Uhr in der Nacht

entdeckt die Zeit das verborgene Gesicht des Tages,

nur ich bewege mich durch die Hundeschar

und messe das an die Leine gebundene Menschliche.

 

Lauf ein bisschen schneller, mein Sohn

Denn es wird bald Mitternacht

und es bleibt keine Zeit übrig für deinen Traum

- flüchtig sprechen mich

die Straßenlaternen an,

 

während ich mir den Kopf zerbreche,

wie das neue Jahrhundert

anbrechen könnte...

 

 

 

PËRVOJA

 

 

 

Jam mësuar

pas çdo rënie

ta përqafoj

me frymën e ngrirë

zhgënjimin tim,

 

të përtyp durueshëm

pelinin e dhembjeve

me gjysmë zemre,

t`më shuhet nëpër duar

ende pa marrë flakë

qiriri i fatit,

 

të duroj plagët

kur ec zbathur

përmes ferrit...

 

As hasmi mos raftë

kësaj rruge!

 

 

 

Die Erfahrung

 

 

(Übersetzt aus der albanischen Sprache

von Arber Çeliku, Mazedonien)

 

 

Nach jedem Sturz,

habe ich gelernt,

meine Enttäuschung im Nu

zu umarmen.

 

Geduldig und halbherzig

kaue ich den Wermutstropfen,

und es erlischt mir die Kerze

des Schicksals,

ohne angezündet gewesen zu sein.

 

Zu dulden die Wunden,

während ich barfuss

durch die Hölle gehe…

 

Möge auch der Feind

nicht diesen Weg gehen!

 

 

 

QYTETI I VJETËRUAR

 

 

 

Kryq e tërthor i rashë qytetit

me ethet e halleve të mia-

kryq e tërthor të gjitha mendimeve

për të mos dalur mendsh.

 

Nga të gjitha rrugët

shtëpitë e plakura hijerëndë vështrojnë,

çatitë e zgjatura sa s’më pështyjnë-

 

ndër blloqe ka shterruar

damari i fundit i mirëkuptimit,

e asnjë pikë uji s’pikon

nga zemra e gurëve...

 

Kot e bjerrkemi rininë këtu

për tre franga në ditë,

dy sharje dhe biletën për të ikur

prapa diellit!...

 

Altstätten, dhjetor 1992

 

 

 

Die veraltete Stadt

 

 

(Übersetzt aus der albanischen Sprache

von Arber Çeliku, Mazedonien)

 

 

Ich ging quer durch die Stadt

gepeinigt von großen Sorgen –

versuchte die Gedanken zu unterdrücken,

um nicht durchzudrehen.

 

Von allen Straßen

sehen mich würdevoll die veralteten Häuser an,

die steilen Dächer spucken mich beinahe an -

 

Zwischen den Betonblöcken ist die letzte Ader

guten Einvernehmens ausgetrocknet,

und kein Tropfen Wasser fließt mehr

vom Herzen der Steine…

 

Umsonst verlieren wir die Jugend hier,

für drei Franken am Tag,

Schimpfworte und die Fahrkarte,

hinter der Sonne zu verschwinden!

 

Altstätten, Dezember 1992

 

 

 

DRITARJA E NJË REFUGJATI

 

 

 

Parmaku prej dërrase

është nxirë nga fjalët e pa thëna-

rrezet i ka ndryshkur shkrumi i zemrës,

 

qëkrur midis tyre koha është ngrysur

sytë e xhamit më dritën s’e panë!

 

Me pështymën e nxirë në skaj të dritares

merimangat i kanë tjerrur ditët-

 

kornizat i brejnë krimbat pa pushim

deri sa ëndërrat zverdhen

mbi një gozhdë të ndyshkur në mur...

 

Kur ndonjëherë

thekshëm fërshëllejnë fërfëllazat

trarët e shtëpisë zënë të kërcasin

 

sikur thonë: „lene të qetë njeriun“-

me gjuhën e urtë të plakut.

 

Por, nëpër të çarat e dërrasave

vetëm thashëthemet rrjedhin

bashkë me përshpëritjet e përbuzjes së fqinjëve,

 

ato më të rrezikshmet

presin të hapet parmaku

që si koktejl shpërthyes të hidhen brenda!...

 

Wittenbach, mars 1993

 

 

 

Fenster eines Flüchtlings

 

 

(Übersetzt aus der albanischen Sprache

von Sarah Barbara Gretler, Schweiz)

 

 

Der Bretterladen schwarz geworden

von den ungesagten Worten –

die Riegel roststarr vom Krampf der Herzenswunde,

 

hat längst schon darin die Zeit sich in der Dunkelheit

                                                                         verspätet

nie mehr erblickten die Glasaugen das Licht!

 

Mit ihrem Speichel, schwarz geworden in der

                                                              Fensterecke

haben die Spinnen die Tage gewoben –

 

den Rahmen ruhelos die Würmer zerfressen

bis die Träume verblassen

auf einem in der Mauer verrosteten Nagel ...

 

Wenn manchmal

die Schneestürme eindringlich heulen

beginnen die Balken des Hauses zu knarren

 

wie wenn sie mit der sanften Stimme eines alten Mannes

„Lasst ihn in Ruhe“  sagten.

 

Aber durch die Bretterspalten

dringen nur Gerüchte

zusammen mit der Nachbarn spöttischer Flüstertöne,

 

wovon die Gefährlichsten

darauf warten, dass die Läden sich öffnen

um wie ein Sprengstoffcocktail sich hineinzuwerfen!

 

 

 

TË JESH I PAPUNË...

 

 

 

Është njëlloj

si të pëlcasësh

njëmijë herë në minutë

bashkë me mendimin

për të mbetur gjallë

deri në një ditë më të mirë...

 

Është njëlloj si të jeshë

lakuriq me dhembjen

që as lotë nuk ka

për të shfajësuar veten...

 

Mërgimtar dhe i papunë

është si të digjesh

në fund të ferrit i gjallë-

 

atje, ku as klithjen tënde

kush s`e dëgjon!

 

 

 

Arbeitslos zu sein …

 

 

(Übersetzt aus der albanischen Sprache

von Arber Çeliku, Mazedonien)

 

 

Arbeitslos zu sein,

ist genauso, als würde man

tausendmal in der Minute

zerplatzen,

zusammen mit der Meinung,

zu überleben bis an einem

besseren Tag…

 

Arbeitslos zu sein,

ist genauso, als ob man

vor Schmerz bloßgestellt wird,

welcher noch nicht mal Tränen besitzt,

um sich zu rechtfertigen…

 

Emigrant und arbeitslos zu sein,

ist genauso, als verbrenne man

bei lebendigem Leib in der Hölle –

 

dort, wo niemand deinen Schrei

hören kann!

 

 

 

PAMJA NËPËR TË CILËN KALOJ

 

 

 

Deri sa u kaloj pranë

blloqeve të betonit-

peshën e tyre ma hedhin kalistrok

vetëm sa për t’më vënë në lojë.

 

Vitrinat e dyqaneve

më pështyjnë e më shajnë

për këpucët e shqyera

dhe rrobat që përditë i vesh.

 

Kalldrëmi lëviz

e përpiqet t’më rrëzojë

për të mos i ecur mbi kurriz

me gjithë shqetësimet e kësaj dite..

 

I huaj dhe i humbur

midis pëshpëritjes së rrugëve

që s’më përshëndetisin fare

dhe kokën e kthejnë mënjanë

për t‘mos më parë-

 

ja, kjo është pamja e përditshme

nëpër të cilën kaloj!

 

 

 

PANORAMA

 

 

(Übersetzt aus der albanischen Sprache

von Sarah Barbara Gretler, Schweiz)

 

 

Während ich entlang

der Betonblöcke gehe

laden sie mir ihr Gewicht huckepack auf

nur um sich über mich lustig zu machen.

 

Die Schaufenster der Geschäfte

bespucken und beschimpften mich

der zerfetzten Schuhe

und der tagtäglich gleichen Kleider wegen.

 

Das Pflaster bewegt sich

und versucht mich abzuwerfen

damit ich ihm nicht auf das Rückgrat trete

mit allen Nöten dieses Tages…

 

Fremd und verloren

mitten im Geraune der Strassen

die mir nicht mal einen Gruss anbieten

und die den Kopf zur Seite drehen

um mich nicht zu sehen-

 

dies ist das Panorama

das ich täglich durchschreite!

 

 

 

MONOLOGU I HEKTORIT

PARA SE TË VDISTE

 

 

 

1.

 

Kur e prunë

Kalin e drunjtë

mos i hapni dyert

i shqetësuar thashë

se në te fshihet

shkatërrimi ynë.

 

Të verbërit u ngritën

ik nga Troja, më thanë.

 

Mos u bë shkaktar

që sërish të derdhet

gjak mbi bedena,

 

derisa e shenjta paqe

në derë po troket!

 

2.

 

Dola vetëm

për të vrarë Akilin

 

midis atyre bishave

që ulurinin tmerrshën

pranë themeleve

të lirisë

 

dhe e pashë

në minutat e fundit

si po i digjte mashtrimi

kullat e Trojës!

 

3.

O Zot,

as plagët e mia

as zvarritja nëpër gurë

s’më kanë turpëruar

më shumë

 

se mallkimi

që nëpër duart tona

po futej n’kështjellë!

 

 

 

Der Monolog Hektors,

bevor er starb

 

 

(Übersetzt aus der albanischen Sprache

von Arber Çeliku, Mazedonien)

 

 

1.

 

Als man das hölzerne Pferd

hineinbrachte,

sagte ich beunruhigt,

öffnet die Tore nicht

da sich in ihm

unsere Zerstörung verbirgt.

 

Die Blinden erhoben sich,

flieh weg aus Troja,

sagten sie zu mir!

 

Werde nicht der Urheber,

des erneuten Blutvergießens

über den Zinnen ,

während der heilige Frieden

an die Tür klopft!

 

2.

 

Ich ging nur hinaus,

um Achilles zu töten

 

unter jenen Bestien

die scheußlich heulten,

 

neben den Grundsteinen

der Freiheit

 

und ich sah im letzten Moment

wie der Betrug

die Festung von Troja

verbrannte!

 

3.

 

O Gott,

weder meine Wunden

noch das Kriechen über die Kieselsteine

haben mich mehr blamiert

als die Verfluchung,

 

die durch unsere Hände,

in die Festung hineindrang!

 

 

 

VDEKJA QË SE PRANOJ

 

 

 

Asnjë vdekje nuk e pranoj

asnjë vdekje që nuk është rënie

pranë altarit të fjalës,

pranë altarit të lirisë-

 

as vdekjen mbi lule,

as vdekjen mbi mëndafsh!...

 

Më e liga vdekje

kjo vdekje e përditshme,

as i gjallë as i vdekur tërësisht,

 

midis kërmës që të kafshon

dhe fjalës që të vdes nëpër buzë!...

 

 

 

Der Tot,

den ich nicht zulasse

 

 

(Übersetzt aus der albanischen Sprache

von Arber Çeliku, Mazedonien)

 

 

Keinen Tod lasse ich zu

Keinen Tod, der nicht eine Niederkniung

neben dem Altar der Worte

neben dem Altar der Freiheit ist-

 

Nicht den Tod auf Blumen

und nicht den Tod auf Seide

gebettet!

 

Der schlechteste Tod

dieser tägliche Tod

weder lebendig noch gänzlich tot,

 

Zwischen dem Aasgeier, der dich beißt

und dem Wort, welches dir auf den Lippen erlischt!

 

 

 

DIALEKTIKË

 

 

 

Sa më fuqishëm godet

dhuna, krimi, tradhëtia

aq më zëshëm jehon kushtrimi-

 

aq më e shenjtë,

me e nevojshme bëhet Liria!

 

 

 

Dialektik

 

 

(Übersetzt aus der albanischen Sprache

von Arber Çeliku, Mazedonien)

 

 

 

Je stärker

die Gewalt, die Kriminalität, der Verrat

zuschlägt,

desto gewaltiger hallt der Ruf,

desto heiliger und notwendiger

wird die Freiheit!

 

 

 

PAFATËSIA

 

 

 

A T D H E,

ti djepi i të gjitha dhembjeve

ti- gasi dhe helmi im

 

e vetmja, e vetmja, e vetmja dashuri!

 

Në ty-pa fëmijëri

në botë-pa qetësi,

u çmenda larg teje pa hapësirë, pa liri-

 

dhe mijëra fjalë

mijëra mendime

të pashprehura më shuken në gji!...

 

 

 

Unglück

 

 

(Übersetzt aus der albanischen Sprache

von Arber Çeliku, Mazedonien)

 

 

HEIMAT,

du Wiege aller Schmerzen

du- mein Freud und mein Leid

Die eine und einzige Liebe!

 

In dir- ohne Kindheit

auf der Welt - ohne Frieden

wäre ich wahnsinnig weit entfernt von dir,

ohne Raum, ohne Freiheit

 

und tausend ungesagte Worte

tausend ungesagte Gedanken

werden in meiner Brust erstickt!

 

 

 

DY VARGJE

PËR LUGËN TIME

 

 

 

Me ty u lëpi

qeni i shekujve,

gjithmonë në racionin tim.

 

Shpesh iu dridhe në duar

megjithate, ai të lëpiu

si sot, si gjithnjë-

gajë nuk pate të qaheshe ti!...

 

Unë,

gabimisht u ula

në një tryezë me te!

 

 

 

Zwei Verse

über meinem Löffel

 

 

(Übersetzt aus der albanischen Sprache

von Arber Çeliku, Mazedonien)

 

 

Du wurdest geleckt

von dem Hund der Jahrhunderte

immer zu meinen Mahlzeiten

 

Oft zittertest Du in seinen Händen

trotzdem, schaffte er es dich abzulecken,

so wie heute, wie immer-

doch du hattest keinen Mund

um dich zu beklagen!

 

Ich,

setzte mich versehentlich

an einen Tisch mit ihm!

 

 

 

 

 

 

 

Nga përmbledhja e gjashtë e poezive:

„Gjuha e dheut tim",

Albin, Tirana 1999.

 

Aus dem sechsten Gedichtband:

„Die Sprache meines Landes“,

Albin, Tirana 1999.

 

 

 

 

 

 

 

 

PËSHPËRITJET

E NJË GJETHI TË THARË

 

 

 

Vështirë pranoj të zverdhem nga gjelbrimi

kur më soset fryma e ditëve të mia

 

duke kulluar ajrin dhe fshirë hapësirën

nga thërmijat e imta të vdekjes

ngjyra më shpenzohet ngadalë e padiktuar

me at gjoll murtaje në zemër...

 

Sa lehtë më shkëput dora e kohës

e m`lëshon përtej kujdesit të vet

mbi tokën e lagur të dhembjeve,

 

prap u rri te këmbët degëve të mia

nën dëborën e heshtjes e rrëketë e pikëllimit

dhe pleh i bëhem trungut kryelartë

 

për t`ia ushqyer blerimin e stinëve që vinë!

 

 

 

Das Flüstern eines

vertrockneten Blattes

 

 

(Übersetzt aus der albanischen Sprache

von Sarah Barbara Gretler, Schweiz)

 

 

Schwer fällt es mir zu verblassen, gestern noch grün

wenn der Atem meiner Tage zu Ende geht

 

ich seihe die Luft und reinige den weiten Raum

von den winzigen Teilchen des Todes

so verbraucht sich langsam und unbemerkt meine Farbe

was mir bleibt, ist ein Pestfleck im Herzen...

 

Wie leicht bricht mich die Hand der Zeit

und entlässt mich aus ihrer Fürsorge

nieder auf die feuchte Erde der Schmerzen,

 

wieder liege ich meinen Zweigen zu Füssen

unter dem Schnee des Schweigens und den Rinnsalen des Leids

und Dünger bin ich dem Stamm mit der stolzen Krone

 

ihm das Grün künftiger Sommer zu nähren!

 

 

 

 

 

 

 

Nga përmbledhja e shtatë e poezive:

“Baraspesha e humbur”,

Qëndresa, Prishtinë 2003.

 

Aus dem siebten Gedichtband:

“Das verlorene Gleichgewicht”,

Qëndresa, Prishtinë 2003.

 

 

 

 

 

 

 

FIDANET E FJALëS

 

 

 

Urdhëroni kohëra

bimët e shpirtit tim

 

rritur me vështirësi

në truallin e gjakut!

 

Nuk keni nevojë

të shpjegoni bukurinë-

 

mund t`a shijoni

në tërësinë e dhembjes që zgjon,

 

nga bërthama

e përtërirjes sonë

një kopsht fjalësh

është rritur përsëri-

 

digjet me etjen

e truallit në shpërthim

 

për ajrin e pastërt

dhe hapësirën e lirë!

 

 

 

Sprösslinge des Wortes

 

 

(Übersetzt aus der albanischen Sprache

von Arber Çeliku, Mazedonien)

 

 

O- Zeit,

nimm die Früchte meiner Seele

 

mühevoll gewachsen

auf dem Boden des Blutes!

 

Ihr habt es nicht nötig

eure Schönheit zu erläutern.

 

Ihr könnt sie genießen

in der Vollkommenheit

des erwachenden Schmerzes,

 

von unserem

Verjüngungsker ist erneut

ein Garten mit Worten gewachsen.

 

Verbrannt mit dem Durst

des platzenden Bodens

nach frischer Luft

und dem Freiraum!

 

 

 

VARGU IM

 

 

 

Të gropos thellë ndër damarë

e mbinë përsëri nëpër dhembje

atëherë kur më së pakut të pres,

 

të hedh përtej harresës

e rikthehesh me një kujtim të përtërirë

në gjolin e lotëve të mi,

 

të shkund për kërcyellin e fjalës

dhe mendoj se të kam ç`rrënjosur

nga trualli i dhembjeve

 

e ti, sërish nxjerrë pipa të rinj

nëpër çdo plagë shpirti...

 

 

 

MEIN VERS

 

 

(Übersetzt aus der albanischen Sprache

von Ferdinand Laholli, Albanien/Deutschland)

 

 

Um dich vergessen zu wollen,

begrabe ich dich tief in meine Adern ein,

doch du sprießt aus meinem Schmerz plötzlich und unerwartet,

 

ich schleudere dich jenseits der Vergessenheit,

doch du kehrst wieder mit einer erneuerten Erinnerung 

und badest im See meiner Tränen,

 

erwürge deine wagenden Worte

und glaube daran,

dich entwurzelt zu haben,

 

doch du sprießt aus allen seelischen Wunden,

meinen Geist aufblühend.

 

 

 

PIRAMIDA

 

 

 

Dje

në zemrat tona

të ndrydhura

pat ngritur

themelet

e përgjakura

piramida e shtypjes.

 

Tani,

fushave të lënduara

e plagët e vjetra

të shpirtit

vetë

po e ngrehim

piramidën

e rrejshme

të optimizmit!

 

 

 

DIE PYRAMIDEN

 

 

(Übersetzt aus der albanischen Sprache

von Ferdinand Laholli, Albanien/Deutschland)

 

 

Gestern

legte man

in unserem

bedrückten Herzen

das blutsaugende Fundament

für die Pyramide

der Unterdrückung.

 

Heute

auf den verletzten Feldern

und uralten Wunden 

unserer Seele

bauen wir selbst

die lügenhafte

Pyramide

des Optimismus

auf!

 

 

 

PAMUNDëSIA

 

 

 

Vështirë të ndërtosh

kullat e shpresave

me rërën e zhgënjimit

 

dhe ëndërrat e bjerrura

t`ua bësh dritare,

 

vështirë të ngrehësh

bjeshkë mendimesh

që s`i dridhë tërmeti-

 

aty ku s`përfillet

ku s`të pranohet fjala;

 

uragan të jesh

pa valë që të ndjekin,

pa zemrën e madhe të detit!...

 

Edhe baltë të jeshë

është vështirë

 

kur të shqelmon E liga!

 

 

 

DIE UNMÖGLICHKEIT

 

 

(Übersetzt aus der albanischen Sprache

von Ferdinand Laholli, Albanien/Deutschland)

 

 

Es ist schwer, 

auf dem sandigen Boden der Enttäuschung

Türme der Hoffnungen aufzubauen

 

um die verlorenen Träume

in sonnige Fenster umwandeln zu können,

 

es ist schwer

dich in ein grünendes Hochland von Anschauungen zu verwandeln,

dessen Emporragen das Erdbeben nicht erschüttern kann, -

 

wenn dein Wort

weder geachtet noch akzeptiert wird.

 

Es ist verflucht schwer,

selbst ein vom Grün träumender Schlamm zu sein,

 

wenn dich das Böse ausschlägt!

 

 

 

BURIM I SHTeRuR

 

 

 

Me hapat

që lëkunden nga malli

kthehem çdoherë

te një burim i shterur

i këngës sime...

 

As lotë nuk dalin

nga damarët e vargjeve

që kanë tretur stinët,

 

as gjama e ngrirë

në gëzimin e tharë

nuk dëgjohet!…

 

Shekuj paskan kaluar

në një pikë vetmie-

pranë kohës së heshtur

 

e zbrazëtirave

të lindjes së dështuar

janë rritur

drizat e egër etjes!

 

 

 

WASSERARMER QUELL

 

 

(Übersetzt aus der albanischen Sprache

von Ferdinand Laholli, Albanien/Deutschland)

 

 

Mit den aus Sehnsucht

schwankenden Schritten

kehre ich jedes Mal

zu einem wasserarmen Quell

meines Gesangs zurück...

 

Weder pulsieren Tränen

durch die Adern der Verse

die von der Last der Jahreszeiten abgemagert sind,

 

noch hört man

das klirrende Unheil

der erloschenen Freude!…

 

Jahrhunderte gingen

zu einem Treffpunkt der Einsamkeit -

an die verschweigende Zeit vorbei

 

und in den leeren Räume

der gescheiterten Geburt

sind nun die wilden

durstigen Stechdornen gewachsen!

 

 

 

CUNGIMI I LIRISË (IV)

 

 

 

Liria

nuk guxon të jetë

rrokje e këputur,

torzo e fjalës

as klithmë

e ndrydhur në mes!

 

Liria

nuk guxon të jetë

ëndërr e bjerrë,

as kalë trojan

që futë tradhëtinë

në kalanë e djegur

të shpresave!…

 

Liria

nuk guxon të jetë

plaf i argjendtë

i mjegullave

që ulen mbi fushë

për të mbuluar

bjeshkët e rrënuara

të mendimit,

 

as cung i cunguar

i gjysmë këngëve

që këndohen

së prapthi!...

 

 

 

Die Verstümmelung der Freiheit (IV)

 

 

(Übersetzt aus der albanischen Sprache

von Sarah Barbara Gretler, Schweiz)

 

 

Die Freiheit

darf nicht

abgebrochene Silbe sein,

Rumpf eines Wortes

noch Schrei,

halb erstickt!

 

Die Freiheit

darf nicht

verlorener Traum sein,

noch Trojanisches Pferd

das in die niedergebrannte Burg

der Hoffnung

den Verrat bringt!

 

Die Freiheit

darf nicht

die silberne Decke

der Nebel sein

die sich auf die Ebene legen

um die zerstörten Bergweiden

des Denkens

zuzudecken,

 

noch gestutzter Strunk

halber Lieder

verkehrt herum

gesungen!

 

 

 

 

 

 

 

Nga përmbledhja e tetë e poezive:

“Qielli i paprekur”,

Brezi `81, Prishtinë 2012.

 

Aus dem achten Gedichtband:

“Unberühter Himmel”,

Brezi `81, Prishtina 2012.

 

 

 

 

 

 

 

KUR VRITEN SHKRIMET[1])

 

 

 

Kur vriten shkrimet

këputet mosha në stinën e pakthim-

 

sa të dhimbshme fjalët e pa nxjerra

të mbetura në fyt me pamjen e tronditur

me tragjedinë e ngrirë nën dhëmbë!

 

S’dua ti shoh se më qanë zemra

ikin motivet e mia nga kënga

për t’u kthyer në vaj që s’pushon,

 

s’dua ti shoh kur vriten shkrimet

me rafale të kobshme si fëmijët

në një orë të njëjtë vdekjesh,

 

s’dua të më zhduken fëmijët

s’dua të më digjen këngët-

 

vite të tëra kanë ngrirë në heshtje

as dhembjen nuk mund t‘a nxjerrin për goje

me plot lot në sy…!

 

Tani shumë vjet u bënë

në tragjedinë e ngrirë të pa fjalë

 

e i shoh mija hije fëmijësh

përpiqem t’i përqafoj e asnjërin s’e mbërrij

dhe plas në tronditjen time të pafund!...

 

Mija fëmijë – vargjet e mia

më lënë të plakem për një çerek moshe,

 

pesë infarkte nuk kanë forcë ta shuajnë zemrën

për ta përpirë dhembjen e heshtur

në vdekjet e papritura fëmijërore!...

 

 

 

Wenn man die Schriften tötet[2]

 

 

(Übersetzt aus der albanischen Sprache

von Arber Çeliku, Mazedonien)

 

 

Wenn man die Schriften tötet,

Erlischt alles rund umher - 

 

Wie schmerzhaft die ungesagten Worte

Das erschütterte Aussehen

Die schreckliche Tragödie!

 

Ich möchte es nicht mehr sehen

Weil mein Herz weint Das Lied

Hat keine Motive mehr

Alles wird zur Trauer   

 

Ich möchte es nicht mehr sehen,

Wenn man die Schriften

Mit unendlichen Rafalen tötet.

 

Ich möchte es nicht,

Dass meine Kinder weggehen,

Dass meine Lieder erlöschen –

 

Jahrelang sind sie stumm gewesen

Ohne, den Schmerz ausspucken zu können

Nur ihre Augen waren voller Tränen…!

 

Es sind jetzt viele Jahre vergangen

mit der ungesagten Tragödie

 

Und ich sehe tausende kindliche Schatten

Versuche sie zu umarmen

Aber ich kann nicht

Und ich reiße mich nicht zusammen!

 

Tausende Kinder – meine Versen

Ich bin vorzeitig, um Jahre gealtert

 

Fünf Infarkte

Haben keine Kraft mein Herz zu löschen

Der Schmerz ist still geworden

Vom unerwarteten Tod der Kinder.

 

 

 [1]  Kjo poezi e mori shpërblimin e parë „Agim Ramadani“, me 25 prill 2009, për poezinë më të mirë, pranë Qendrës Kulturore Shqiptare, në Cyrih të Zvicrës.

[2] Dieses Gedicht gewann am 25. April 2009 im Albanischen Kulturzentrum in Zürich den ersten Preis “Agim Ramadani” als bestes Gedicht.